תקשורת חזותית ככלי אדריכלי

קוד
70208
שעות אקדמיות
22
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 12:30 - 14:00

מטרת הקורס, המורכב ברובו מהרצאות אורחים, נועד לפרוס טכניקות ואופני ייצוג מגוונים המשמשים פלטפורמות ביטוי ותוכן בדיסציפלינה האדריכלית. הקורס יחשוף את הסטודנטים לכלים שונים לתיאור וניתוח מרחב ופרוגרמה, להמחשת רעיון ולפיתוח והעשרה של השפה החזותית כבסיס למיומנויות יצירה וחשיבה. הקורס ידון דרך תצורות שונות של מדיה: התכנית, החתך, הדיאגרמה, המפה, הקטלוג/המגזין, כתב תנועה וכד'. החשיפה לשפות החזותיות השונות תיעשה במסגרת של הרצאה, תרגילים מעשיים, ניתוח האמצעים הגראפיים ומאפייניהם, ודיון ביקורתי. דגש יינתן לקשר שבין תוכן, מידע לדימוי, והבנת הֶקשרים ודרכי פעולה בתחומי התקשורת החזותית והשקתם לדיסציפלינה האדריכלית – כל אלה ישמשו לפיתוח שפה גרפית אישית ועשירה, ובסיס להמשך הלימודים בשנים הבאות.