סטודיו 7/9: החקירה האדריכלית

קוד
70624
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 19:00

גישות שונות לתכנון ועיצוב אדריכלי פיתחו לאורך השנים שיטות חקירה שונות. חלקן התפתחו בתוך הפרקטיקה האדריכלית וכוללות שיטות לניתוח טיפולוגי, טקטוני, פרוגרמטי, וחקירת אתר. אחרות שואבות משיטות ניתוח של מסמכים היסטוריים, או שואבות השראה משיטות עבודה של סוציולוגים ואנתרופולוגיים המבוססות על ראיונות, תצפיות ורשימות אתנוגרפיות. חלקן האחר מתבסס על שיטות מתחום המדעים המדוייקים, ואחרות משילוב של כמה מתודות יחד. כל אחת מגישות אלה מייצרת ידע אשר משרת את תהליך התכנון והעיצוב בשלבים ואופנים שונים. קורס זה, המוצע לסטודנטים הלומדים בסמסטר השביעי או הסמסטר התשיעי (בשנים ד' וה'), כולל קבוצה של "סטודיוים" מחקריים-מתודיים המבוססים על שיטות עבודה מנוסחות המשרתות את תהליך העיצוב והתכנון האדריכלי. הסטודיו יקנה כלים מחקריים, ילמד שיטות עבודה בהתאם לגישתו, יתרגל, יפתח ויאתגר את השיטות הללו. במסגרת העבודה בסטודיו ייווצר יידע חדש מסוגים שונים; אודות פרויקט / תהליך אדריכלי, עבור תהליך עיצוב ותכנון אדריכלי, או באמצעות תהליך העיצוב והתכנון. ואפשר שמסמכיו יהוו חלק מפרויקט הגמר של הסטודנט. על כל סטודנט הלומד בסמסטר 7 או בסמסטר 9 לבחור אחד מהסטודיוים המוצעים במסגרת הקורס. רשימה של הסטודיוים השונים והסבר מפורט על תוכנם יפורסמו במהלך חופשת הקיץ. תהליך הבחירה יפתח ביום חמישי ה 5.9 ויסגר לכל המאוחר ב20.10 עם פרסום תוצאות תהליך התעדוף.