סטודיו 7/9: החקירה האדריכלית

קוד
70645
שעות אקדמיות
90
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 13:00 - 19:00

בעוד ציפוף הפך לאתגר תכנון לאומי שטחים רבים נמצאים מחוץ לאזורי ההתייחסות של קובעי המדיניות התכנונית ואין באפשרותנו לחדור לתוכם. בתי קברות, מחנות צבאיים, שטחי אש ואתרים ארכיאולוגיים הינם אקס-טריטוריה כשדנים על ציפוף. הסטודיו יבחן את החלוקה המסודרת של מותר ואסור בפעולת ההתערבות המהדקת והמצופפת. אתרי הפרויקט יובילו לבחינת הקונפליקט המורחב והאוניברסלי של עלילה נסתרת או אקס טריטוריה. כל פרויקט יעסוק ב"היעדרות" המתבטאת מתוך הסדק שבין שבר לשלם, בין מציאות לדמיון ובין אוטופיה לזיכרון.  אזורים 'מותשים' אלה יהוו את הבסיס להיטל הארכיטקטוני והתיאורטי שהוא המרחב שבין האזורים האסורים והמרחב כבסיס לקביעת מהות הפרויקט ונחיצותו.  בעודו טעון בזיכרון הקרוב והרחוק במרחבי המדינה הסטודיו ימקד שאלות אתיות אודות המציאות התכנונית המקומית באמצעות השתקפותו של האחר, הזר, השכן והממודר  במרחב הלגיטימי.