ניתוח מבנים 2 - מבנים מורכבים קבוצה 2

קוד
702206
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:30 - 13:30

קורס זה מציע לסטודנט הבנה מתקדמת של התהליך הארכיטקטוני, לאורו התקיימה יצירתם של הארכיטקטים המודרניים. התהליך נע מרעיונות מופשטים ופואטיים אל עקרונות המבנה והטקטוניקה, הבאים לכדי מימוש פיזי בנוי. הקורס יחקור ויעמיק סביב כוונתה ומשמעותה של הארכיטקטורה המודרנית. הניתוח יתמקד בשלושה פרמטרים: סטרוקטורה: שיטות הבניה, שלד הבניין. תנועה: תנועה ומעבר דרך הטיילת האדריכלית. מעטפת: "עור" skin/ "פנים" face / "יופי" beauty. שלושת פרמטרים אלה ייבחנו וינותחו תחילה כישויות נפרדות, ולאחר מכן ישולבו לכדי פרמטר ארכיטקטוני כולל אחד: קומפוזיציה. הקורס יבחן את הארכיטקטורה המודרניסטית של אדריכלים כדוגמת: פרנק לויד רייט (Frank Lloyd Wright), לודוויג מיס ון דר רוהה (Ludwig Mies Van Der Rohe) ולה קורבוזיה (Le Corbusier). יתר על כן, בכדי להשלים את עבודת הבחינה והניתוח, תינתן התייחסות לדור מאוחר יותר של אדריכלות מודרנית נורדית בדגש על אלבר אלטו (Alvar Aalto), יורן אוטזון (J?rn Utzon) ו- סוורה פן (Sverre Fehn). אדריכלים אלה יהוו קישור לארכיטקטורה העכשווית. רישומים ומודלים ישמשו ככלים אנליטיים דרכם יתקיימו המחקרים.