ביקורת ותיאוריה ב'

קוד
24000106
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 11:30

קורס זה יעסוק במושג ביקורת - במובניו, בצורות פעולותיו, בפונקציות החברתיות שמילא ובאתוסים שהעמיד במודרנה. ביקורת, במובנה היומיומי, היא מציאת דופי במושא או בעשייה. בעולם האמנות, ביקורת פרושה הערכה של עבודה או תערוכה ומתן הקשר, משמעות ופשר ליצירת האמנות. במחשבה המודרנית, הביקורת הוא פרויקט פילוסופי שבמהלכו מתוודעת התבונה לכשריה ולגבולותיה. במחשבה החברתית, ביקורת היא חשיפת המבנים הכלכליים, הפוליטיים והתודעתיים שיוצרים אי-שוויון, ניצול ודיכוי. ובאקטיביזם, ביקורת היא הקריאה לשנות את מצב העניינים הקיים.

 

בקורס זה נעסוק בסוגי הביקורת השונים ובהיסטוריה של הפעולה הביקורתית. נשאל על הקשר שבין ניתוח ביקורתי, חשיבה ביקורתית ועשייה ביקורתית. נחשוב על מטרות הביקורת ועל התנאים שבהם הביקורת משגשגת ואלה שבהם היא מידלדלת. ונבחן את הקשר בין הפילוסופי, ההיסטורי, החברתי והתרבותי בבנייתם של מערכים ביקורתיים - מן המאה ה-18 ועד ימינו. הקורס ינוע ממחשבת הנאורות, דרך הביקורת החברתית של מרקס וממשיכיו; ביקורת המוסר הניטשאנית והפסיכואנליזה; ועד הפמיניזם, הקוויר, פוסט-קולוניאליזם ופוסט-הומניזם. נראה כיצד כל אחד מהעיונים התיאורטיים הללו הרחיב את שדה הביקורת, הבין תופעות רבות יותר כמושאים לביקורת והעמיד מערך מושגי שמבעד לו ניתן לבקר. ובמקביל, נשאל על המערכים החברתיים והאידיאולוגיים שמעכבים את הביקורת ואף טוענים לסיום תפקידה.

בחלק ב׳ של הקורס נעסוק בביקורת מבנים שונים של יחסי כוח: בדיאלקטיקה של האדון והעבד; בניכור, הון וחוב בהגות הניאו-מרקסיסטית; באלימות של הריבון; ובחוץ של הדיאלקטיקה (האישה, השחור).