פרקטיקות אוצרותיות

קוד
9301649
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 12:00 - 13:30

הקורס יציע לסטודנטים התשתית טקסטואלית ותשתית פרקטית לדיון בסוגיות אוצרותיות עכשוויות. במהלך הקורס ננתח את תיאוריות שונות של אוצרות תוך התמקדות במקרי מבחן של תערוכות שונות מהארץ ומהעולם. חלק ראשון: מבוא הסטורי- חיבור כלכלי וטכנולוגי שמסביר את ההלימה בין פיתוחים טכנולוגיים, שגשוג כלכלי ועמדות פוליטית בעולם ביחס לפיתוחו של מעשה האוצרות. נבחן תערוכות אינטימיות לעומת תערוכות ענק כמו ביאנלות ודוקומנטות; נבדוק דרכים שונות לבניית מהלך בתערוכה כמו נארטיביזציה, עיצוב התערוכה, מיקומה במרחב הציבורי ועוד.  חלק שני: פיתוחם של כלים תיאורטיים (ולא תיאוריים) לדיון על אמנות. נדון ונסביר כמה גישות של אוצרים/ות כיום, נעיין בטקסטים ובגישות שנוסחו בביאנלות ובדוקומנטות ספציפיות, נעסוק בשאלות של היררכיה בחלל, מיהו הצופה ואיך מתייחסים אליו, מהי התייחסות לצופה מול משתתף, סוגסטיביות דרך הבנייה מרחבית וכן שאלות של ביקורת חברתית דרך גבולות השיח וגבולות החלל.