שדה האמנות

קוד
2000010
שעות אקדמיות
60
נ"ז
4
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 16:00 - 19:30

הסמינר נועד לספק מסגרת תרבותית רחבה לדיונים בשאלות אסתטיות, אתיות ופוליטיות שמגדירות ומאתגרות את העוסקים בשדה האמנות. בתחילת הסמסטר נסקור שאלות מרכזיות כמו מהי אמנות, כיצד היא התפתחה וכיצד היא קשורה לצורות חיים, אופני התבוננות, תרבות וסגנון. בהמשך נרחיב על אמנות עכשווית, אמנות ישראלית ועל הקשר שבין אמנות לחברה ולמרחב הציבורי והעיר. נחקור שאלות אלו ואחרות מזווית תרבותית רחבה באמצעות קריאה בטקסטים פילוסופים וספרותים ובעזרת יצירות אמנות וסרטים. במסגרת הסמינר נבקר ונארח נציגים חשובים של שדה האמנות המקומי והבינלאומי—מבקרים, אוצרים, אמנים ומנהלי מוסדות אמנות.