מילון מונחי הביקורת: תיאורטי והיסטורי א'

קוד
2000001
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 11:30

הקורס יעקוב אחרי התהוות המחשבה האסתטית על מושגי היסוד שלה, למן התקופה הקלאסית ועד המאה ה-20. הסמסטר הראשון ייפתח בדיון במחשבת האמנות של אפלטון ואריסטו. בהמשך נעקוב אחרי התפתחות המחשבה האסתטית מהרנסנס ועד המאה ה-18, תוך דיון בקלסיציזם, באסתטיקה אמפריציסטית, בקאנט וברומנטיקה. הסמסטר השני יוקדש לדיון במחשבה האסתטית למן סוף המאה ה-19 ועד המאה ה-20. במסגרת זו נדון במחשבתם האסתטית של ניטשה, בנימין, היידגר; בפנומנולוגיה, פורמליזם, סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם.

*תרגול קריאה- אחת לשבועיים תתקיים קבוצת תרגול קריאה לטקסטים הנלמדים בקורס