למידת עמיתים ישראל אוגנדה

קוד
5001089
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

קורס למידת עמיתים יאפשר למספר מצומם של סטודנטים מהמחלקה לקרמיקה וזכוכית לפתח פרויקט משותף תוך למידה לצד סטודנטים מבית הספר לאמנות באוניברסיטת מקררה אוגנדה. הסטודנטים ישתפו וילמדו זה את זה בטכניקה ובידע שלהם, תוך התייחסות לאפשרויות והחומרים הזמינים במקום. למידת העמיתים בליווי והנחיה של תמר דקל מייסדת ומנהלת שותפה במרכז קוקודי, תוביל לפרויקט משותף שיתוכנן ויבוצע יחדיו כאשר אופן שיתוף והצגת התוצרים הינו חלק מהתהליך. הקורס הינו במסגרת תכנית חילופי אקדמיות אמנות המתקיימת זו השנה שלישית בשיתוף מרכז קוקודי וגלריה לימודי אפריקה. הקורס יתקיים במפגשים והנחיה אונליין