טכניקות ייצור וחומרים מסורתיים בקרמיקה ממזרח אפריקה

קוד
5001057
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס בהנחיית אדוארד בלבה, חבר סגל בבית הספר לאמנות באוניברסיטת מקררה אוגנדה, ומשתתף בעבר בתכנית חילופים במשך שנה במחלקה לקרמיקה וזכוכית בבצלאל, יספק פרספקטיבות על טכניקות ייצור מסורתיות וחומרים קרמיים, בדגש על עבודה ידנית. עקרונות היסוד של עבודת אובניים תוך התמקדות במבנה האובניים המסורתי והכרתו. הקורס יאפשר גם היבטים במבנה כבשן מסורתי לצורך ייצור חרס באופן מסורתי ובמגוון טמפרטורות. הקורס הינו במסגרת תכנית חילופי אקדמיות אמנות המתקיימת זו השנה שלישית בשיתוף מרכז קוקודי וגלריה לימודי אפריקה.