משימוש לפנטזיה - בניית מערכת כלים

קוד
5001052
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

אנחנו נקדיש את תחילת הקורס להבנת החשיבות בידע טכני ובביסוס העבודה הקרמית להכנת כלים שימושים על-ידי תרגילים קצרים על מנת שנוכל לעבור הלאה לפנטזיה. לאחר הפנמת היסודות, נתכנן וניצור סט כלים (שימושיים או אובייקטים פיסוליים) אשר כל חלקיו קשורים זה לזה, מקיימים בניהם דיאלוג ויוצרים סינתזה בין החלקים ליצירת שם אחד המדבר בשפה אחת. הידע הטכני יאפשר לנו לשחרר את היצירתיות שלנו ואת הרצון והיכולת לחדש, להשתמש בדימיון ולחקור דרכים חדשות להפיכת חלומות למציאות. הקורס מתקיים בשיתוף פעולה עם גלרית ג'ינא