סטודיו לעיצוב מוצרים לחלל הרחצה בשיתוף חברת "חמת"

קוד
5001054
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00

מטרת הקורס היא לאפשר התנסות מעשית בעבודה עם התעשייה ובפיתוח פרויקט עיצובי המותאם לייצור סדרתי ולשיווק המוני. הסטודנטים יתמקדו בפיתוח מוצרים לחללי הרחצה העכשוויים תוך חקירה ביקורתית של המונחים הקשורים למערכת היחסים בין גוף האדם, המים והחלל בו שולט החומר הקרמי. התייחסות לחיבור בין החומר והגוף, תוך חשיבה על אלמנטים רגשיים וההיבטים האקולוגיים, יהוו את נקודת המוצא לעיצוב המוצרים. בהמשך, תתמקד העשייה בקורס בפיתוח צורני המותאם לייצור סדרתי, באלמנטים יישומיים וארגונומיים, ובתרגום התוכניות לפס הייצור הקרמי תוך ביצוע המוצרים ברמת הגימור הנדרשת. הקורס מתקיים בשיתוף פעולה עם חברת "חמת". החברה תשקול את המשך הפיתוח והייצור של פרויקטים נבחרים מתוצרי הקורס.