מחם לקר ובחזרה. רכבת הרים של אמנות זכוכית

קוד
5001087
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

מ-Sand Casting עד Pate De-Verre, מ-Free Blowing עד Kiln Forming. הקורס מתמקד בשילוב של טכניקות שונות כדי למצות בצורה מירבית את היתרונות של הטכניקה ולעקוף את החסרונות שלה. סטודנטים יתבקשו ליצור אובייקט מבוסס על זכוכית חמה בשילוב של שתי טכניקות שונות לפחות.