גוף הזכוכית

קוד
5001043
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:30 - 17:30

הקורס "גוף הזכוכית" יעסוק בנושא "גוף" ו"זכוכית" ומה שביניהם, תוך מתן דגש להתנסויות בזכוכית ולפיתוח מהלך רעיוני-פיסולי וביצועי בחומר. 

הקורס יתקיים בשיתוף עם המחלקה לזכוכית באוניברסיטת קובלנץ, גרמניה, ויכלול מפגשים עם ראש המחלקה ושיתופי פעולה בין הסטודנטים. חלקים מהקורס יועברו באנגלית.