שריפות

קוד
5002054
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

תהליכי שריפות ייחודיות: שריפת רדוקציה (חיזור) בתנור, הכרת המערכת ותפעולה, פיתוח זיגוגים ייחודיים, סדנת מחקר, בקרת שריפות ורישום יומני שריפה. שריפת רקו – התפיסות הפילוסופיות והמסורתיות של הרקו עבודה מעשית ורעיונית, פיתוח זיגוגים והשגת שליטה בטכניקת השריפה. במהלך הקורס ייחשף הסטודנט לטכניקות השריפה באש בטמפרטורות גבוהות ונמוכות, מתוך מודעות למסורת ולהיסטוריה תוך שאיפה להענקת ערכים עכשוויים הרלוונטיים לקורס.