סדנת פרויקט אישי

קוד
5002038
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00

סדנת הפרויקט האישי תתמקד בפיתוח של תהלכים עיצוביים או אמנותיים בתחום הזכוכית תוך פיתוח של הבנה מושכלת לקשר בין הטכניקה הנבחרת וצרכים האמנותיים/עיצוביים. הסטודנטיות/ים יחשפו לגישות שונות בתחום הזכוכית ויבחנו את האפשרויות שהדיסציפלינות השונות בזכוכית מציעות. במהלך הסדנה כל אחד מהסטודנטיות/ים יפתח מהלך עצמי תוך חקירת המדיום הרלוונטי לעבודה האישית.