גופי תאורה מנופחים

קוד
5001045
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 14:30 - 17:30

הקורס יתמקד בגופי תאורה מבוססי טכניקת ניפוח זכוכית בשילוב פתרונות תאורה עכשוויים. זכוכית היא החומר האולטימטיבי למשחקי אור; זכוכית שוברת קרני אור, מפזרת, מעצימה, ממקדת ומעמעמת אותם. זכוכית מוליכה אור ומקנה לו גוונים וצבעים שונים. במהלך הקורס סטודנטים יחקרו את היכולות פיסיקליות ומורפולוגיות של זכוכית ויפגשו עם מומחים לתאורה וזאת במטרה לעצב גופי תאורה מנופחים.