פיסול ביציקות זכוכית

קוד
5002096
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הקורס יעסוק בלימוד שיטות עבודה ביציקת זכוכית. במהלך הקורס נתנסה ביצירת פרויקטים מורכבים דרכם נכיר לעומק את תכונות החומר ומגבלותיו ונתרגל את שיטות העבודה שילמדו. הקורס יכלול לימוד טכניקות יציקה מתקדמות וכן לימוד מקיף של נושא הרפיית הזכוכית, הרכבת גרפי שריפה ותכנות התנורים. בנוסף, נתמודד עם תהליכי חשיבה עיצוביים הכוללים פיתוח רעיון, סינון חומרים וגיבוש קונספט. במהלך הקורס נייצר דיאלוג קבוצתי דרכו לא רק נתרגל את שרירי החשיבה הרעיונית אלא גם נדגיש ונפתור בעיות טכניות שונות ורלוונטיות לפרויקטים השונים של הסטודנטים.