חומר ודימוי נע

קוד
5004046
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00

הקורס יהווה פלטפורמה ליצירה ומחקר של אופני ביטוי עכשוויים בחומר קרמי וזכוכית דרך מפגש עם מדיות חדשות כגון וידאו, סטופ מושן ועוד. מטרת הקורס היא יצירה של עבודות חדשות הפותחות את מרחב העבודה בחומר ומציעות נתיבי יצירה ייחודים דרך דיאלוג עם הדימוי הנע. במהלך הקורס יבחנו שאלות לגבי היחסים בין החומר הממשי והדימוי המוקרן, בין סטטיות ותנועה ובין מרחב וזמן. הקורס יתבסס בעיקרו על פיתוח פרויקט של כל סטודנט/ית, ויצירת ביטוי אישי דרך הדיאלוג בין המדיות.