זמן ירושלים

קוד
5004058
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

בהמשך לשת"פ מוצלח מאוד עם מלון המלך שלמה בקורס  “Tea Party” הוזמנו לשת"פ נוסף בנושא שעונים

הקורס " זמן ירושלים"  מבקש ליצור מערך שעונים למלון המתייחסים לעיר ירושלים בציר הזמן ההיסטורי ובמקביל בוחנים את השעון כאובייקט עיצובי המתקיים כמוטיב מרכזי וחוזר בעבודותיהם של אמנים  ומעצבים רבים לאורך השנים.

בקורס נעסוק בפיתוח ועיצוב שעונים, דרך מחקר, איסוף מידע וניתוחו, הבנת שפה עיצובית, פיתוח Mood Board ועולמות השראה דרך סקיצות ב D2 /D 3  והפיכתן לאובייקטים מרכזיים הבוחנים זמן, היסטוריה, תרבויות, קומפוזיציה ו מושגי קבע וארעיות.