פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 9:00 - 10:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)