פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)