סטודיו מבנה תפקוד צורה ב'

קוד
6230013
שעות אקדמיות
0
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)