יסודות בתקשורת חזותית

קוד
623026
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

מטרת הקורס להקנות יסודות בביטוי דו-ממדי ובעיצוב גרפי. הקורס מעניק יכולת בסיסית בעבודה גרפית דו-ממדית לצורכי הכנת פרזנטציות ומצגות מחשב. הוא כולל תרגילים ראשוניים בשילוב של טקסט, דימוי וקומפוזיציה.