עיצוב והפקת תערוכת סוף שנה

קוד
69079
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 17:30 - 19:30
עיצוב תעשייתי (B.DES)