טיאקספיריינס-טכנולוגיות ב' דיגיטליות

קוד
689521
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

"טקספיריינס" שנה ב' סמסטר ב', 2 נ"ז מרצה: שרית יודלביץ' הינה סדנא לימודית יישומית, למחקר והתנסות שימושית בטכנולוגיה דיגיטלית ובעיצוב מוצר. במהלכה ירכשו הסטודנטים מיומנויות עבודה בסביבה דיגיטלית (Physical Computing) תוך התייחסות לטכנולוגיה כחומר גלם לביטוי ויצירה. מטרת הקורס הינה לסגל יכולת מידול מהיר (Prototyping) של רעיונות טכנולוגים דרך הבנת המשמעויות ודרכי חשיבה טכנולוגים דיגיטליים, לוגיקה ובניית תשתית לעיצוב ולתקשורת מול אנשי מקצוע. בסדרת הרצאות ותרגילים המשלבים תיאוריה ומיומנויות טכניות פרקטיות, ילמדו הסטודנטים קוד, חשיבה דיגיטלית ומייקרית, וירכשו הבנה בסיסית של חשמל ואלקטרוניקה. לשם כך, ילמדו הסטודנטים לדבר ולחשוב לוגיקה, שפת קוד, לחבר מעגלים אלקטרוניים, להלחים, ולבנות מערכות הכוללות חיישנים והדרכים לשילוב טכנולוגיה ואינטראקטיביות בחללים ובחפצים. בקורס יערכו מספר תרגילים ופרויקט מסכם, שדרכם יתרגלו הסטודנטים חשיבה עיצובית-טכנולוגית.