פיתוח מוצר באמצעות רישום 3

קוד
67407555
שעות אקדמיות
30
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

המשך תרגולי הבנייה, הצללה, צבע וחומריות, פיתוח מאפיינים אישיים. פיתוח היכולת של התלמיד/מעצב לתקשר באמצעות הדו-מימד.