מי צריך עוד - כיסא?

קוד
600088
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

מי צריך עוד ? כיסא

קורס בחירה בהשראת מנהלת חינוך עיריית ירושלים.

מנהלת חינוך עיריית ירושלים הינה גוף הממונה על למעלה משבע מאות בתי ספר וכ-1500 גני ילדים, ומרכזת תחת חסותה את כל נושאי החינוך בשטח השיפוט העירוני של הבירה. כחלק מפעילותה עוסקת המנהלת בחשיבה ופיתוח מודלים חדשים לחוויות לימוד המותאמות לרוח הזמן ואל מול צרכי העתיד.

כתוצאה מפעילות זו נוצרת ההזדמנות, לנו המעצבים, לבחון מחדש את מרכיבי הריהוט הבסיסי הנמצאים בכל כיתה/מרחב לימוד המוכרת לנו. רהיטים אשר על פי רוב הינם תוצרים גנרים המשקפים בדרך כלל שיקולי עלות ותקן.  הזדמנות זו מאפשרת לנו לחקור את היסטורית ריהוט מוסדות הלימוד השונים ואולי למצוא בהם רמזים לעתיד. לחשוב מחדש על היחסים בין הכסא לשולחן, בין השולחן לתלמיד.ה  והיחס לחלל. לבחון מצד אחד אופציות וגישות יצוריות חדשות ומצד שני, ללמוד את פסי היצור הקימים ולמצוא דרכים יצירתיות להתערב בהם ולהפיח בהם רוח חדשה.

כל מי שעיסוק וחקר בריהוט 'בסיסי' מסקרן אותו.ה, התמודדות עם תיכנון וחשיבה מבנית מאתגר אותו.ה,  ועניין בתעשייה מסורתית קיימים אצלו.ה – מוזמן.ת!