עיצוב מכליל

קוד
6741757
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

עיצוב מכליל

סמסטר ב', לשנים ב', ג', ד', 2 נ"ז

מרצים: ידידיה בלונדר, שנית אדם אלקיים

במהות התפיסה של גישה עיצובית אוניברסלית אנו רותמים לתהליך העיצוב מאפיינים וצרכים שונים, מורכבים ומגוונים של אוכלוסיות קצה ויוצרים תהליך מחקרי עמוק, רבוד ומשמעותי, המרחיב ומחדד את דרכי ההתבוננות והפתרונות העיצובים המוצעים.

אם אתה יכול להביט, ראה. אם אתה יכול לראות, התבונן. (ז'וזה סאראמאגו, "על העיוורון").

 

השנה ננסה להתבונן מעבר לנראה. נעצב אובייקטים למשחק ולימוד עבור ילדים לקויי ראייה.

הקורס יהיה בשת"פ עם המרכז לעיוור בישראל.

הסטודנטים יקבלו הרצאות ומידע בנושא הלקויות השונות, חינוך מיוחד ושילוב בין אוכלוסיות. את הקורס ילוו שותפים מקצועיים בתחום לקות הראייה ונערוך סיור בשטח.