כולל מע"מ-יזמות למעצבים

קוד
6740748
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

פתוח לשנה ג' וד' בלבד (לא פתוח ליוצאים לחילופים בשני הסמסטרים) הקורס יעסוק בהיבטים השונים של ייזום מוצר, משלב הפיתוח הראשוני, דרך שלבי הייצור ועד לתהליכי המכירה. מטרת הקורס להעניק כלים מעשיים בסיסיים ביזמות באמצעות סדרת הרצאות ותרגילים, שבסופם יידרשו התלמידים לייצר מוצר בייצור סדרתי מצומצם, ולמכור את המוצרים באירוע .