הנדסת גורמי אנוש ושיקולי שמישות

קוד
623039
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

הנדסת גורמי אנוש ושיקולי שמישות (ח) Human factors and Usability considerations שנה ב' סמסטר א', 2 נ"ז מרצה: אילן ליאור מטרת הקורס לפתח את היכולת לצפות, לבחון ולשקלל בצורה המיטבית גורמים בעלי משתנים רבים ושונים הקושרים את האדם לפעולה, במטרה למקסם את חוויית השימוש הרגשית והפיזית המשתמעת מכך. הקורס יחשוף לנתונים טכניים, אנתרופומטריים ופיזיולוגים מקובלים אך ישים דגש על תפיסה כוללת של חווית המשתמש ותפישות מתקדמות, הוליסטיות, הנוגעות לרווחת המשתמש באינטראקציה עם חפצים ומערכות בעלי פונקציות שונות ומתחומים שונים. נתוודע ונסקור מחקרים וגישות מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, ביומכניקה, ממטיקה, עיצוב מוצר, עיצוב אינטראקטיבי, עיצוב ממשקים והנדסה.