טכנולוגיה א'-מבוא לטכנולוגיה

קוד
623032
שעות אקדמיות
90
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

הקורס עוסק בתחומי המפגש בין עיצוב ותהליכי ייצור. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים הבנה בהשפעות הטכנולוגיה על המעשה העיצובי ובהתאמת העיצוב לתהליכי הייצור התעשייתי. הקורס בנוי מסדרה של תרגילים לפי נושאים טכנולוגיים. בכל תרגיל יעסקו הסטודנטים בתכנון, פיתוח וביצוע במספר שלבים. הרצאות וסיורים ילוו נושאים כגון: היסטוריה של הטכנולוגיה, חומרים ומבניות, מנגנונים, תבניות, יציקות ועוד.