פרוייקט גמר

קוד
623011
שעות אקדמיות
90
נ"ז
10
סמסטר ב
יום
שני
בשעה 14:00 - 16:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)