סטודיו - משטחים

קוד
623002
שעות אקדמיות
120
נ"ז
3
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

מטרת הקורס: הקניית מיומנות ושליטה בניתוח, הבנה ויצירה של גופים ב-2 ו-3 ממד. הקורס ייגע באופן שבו אנו תופשים גופים, מהפן האסתטי, הרגשי, והסמיוטי. כיצד צורות משפיעות עלינו, וכיצד לבצע מניפולציות בצורות כדי להשיג את מטרות העיצוב. במהלך הקורס, נהפוך את הטיפול בקליפות לחוויה רגשית ואינטלקטואלית ותיבחן נוכחות של עיצוב הקליפות במוצרים תעשייתיים. בקורס ייבחנו מגבלות וחופשים ליצירת קליפות מן ההיבט החזותי והטכנולוגי. האובייקטים שיעוצבו במהלך הקורס, ייעשו תוך לימוד מזוויות של שווק, אסתטיקה כללית, התייחסות לזרמים. הסטודנטים יירכשו כלים לפיתוח מהיר בדו ותלת ממד בתהליך עיצוב קליפות. דיון בערך הכלים- קלילות, "זריזות" של חשיבה, רהיטות, פתיחות, כמקדמים של יצירתיות. דיון ביצירתיות כשילוב בין פתיחות לבין יכולת צמצום ומיקוד. ללא סתירה.