סטודיו ג- קיימות, עיצוב ועתיד האוכל

קוד
623018
שעות אקדמיות
0
נ"ז
6
סמסטר א
יום
שני
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

על קיימות, עיצוב ועתיד האוכל

מרצה: אלישע טל

העולם, דומה לספינת חלל שמנוהלת ע"י בוקרים.

קנת' בולדינג במטאפורה פרובוקטיבית על המשבר הסביבתי.

אכילה של המבורגר בת"א קשורה לשריפת יערות הגשם בברזיל. קניית אבוקדו בסן פרנסיסקו מובילה למשבר מים בצילה. תות־שדה עובר מסע חובק עולם ובסוף נרקב במקרר ומשם עובר למתמנות זבל מלאות. כל זה מתרחש באריזות פלסטיק שמצטרפות לאי פלסטיק עצום במרכז האוקינוס.

בקורס נתעמק בסוגיות שונות בקיימות כדי להבין את מקור התהליכים שכיום ברור לכול שהם מובילים למצב משברי. נבחן את מקומו של המעצב בקידום פתרונות מקיימים. נתמקד באוכל וההשפעה המכרעת שיש לתהליכי גידול, יצור, שינוע, צריכה, אריזה, פסולת....על הסביבה.

במהלך הסימסטר נפעל במטרה לפתח "מערכת הפעלה "חדשה. נקדם פתרונות רדיקאליים שיאפשרו שינוי כולל ויעודדו שינוי התנהגות בשאיפה להציב חזון חומרי, ערכי ותרבותי חלופי.