עיצוב רכב- מכונית מרוץ

קוד
6740758
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

המכונית היא אובייקט בעל נוכחות מרכזית בחיינו. המכונית טעונה בדימויים והשפעתה התרבותית במדיות כגון קולנוע, ציור וצילום כבירה. המכונית נתפשת כאובייקט מוכתב טכנולוגית עם מרכיב מכריע של הנדסה ופיתוח, מתודולוגיה, אילוצים ומגבלות. למרות האמור, המכונית כפופה במידה מכרעת לשיקולי עיצוב. זו פלטפורמה נפלאה לביטוי אישי של שפה ייחודית מקורית וייצרית של מעצב, ובדיוק במקום הזה מתמקד הקורס. מטרת הקורס לעודד חווית חופש ויצירה וכן את היכולת להעביר מסרים סמיוטיים דרך קביעת תצורה ונראות. השנה אנו מחדשים את שיתוף הפעולה של בצלאל עם אוניברסיטת בן גוריון. שיתוף הפעולה יהיה עם קבוצת המרוצים, BGR, של האוניברסיטה . במסגרת הקורס נרכוש יכולות יסוד של עיצוב רכב, נאפיין את העיצוב למכונית המרוץ, נפעל בשיתוף פעולה עם מהנדסי BGR, נחלוק הרצאות משותפות בעיצוב והנדסה, נפתח את העיצוב משלב רעיונות אישיים לשלב עבודת צוות מוסכמת והעיצוב ייבנה כמכונית ממשית לצורך השתתפות במירוצים בינלאומיים במהלך 2022. סטודנטים שייבחרו ימשיכו, במהלך סמסטר ב,  ללוות את פיתוח ובניית המודל הממוחשב והממשי של המכונית תוך היכרות עם הטכנולוגיות הרלוונטיות, ועבודתם תוכר לצורך נקודות זכות אקדמיות נוספות.