נקודת מוצא של פרויקט ותהליכי מחקר ופיתוח אישיים

קוד
6741755
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שני
בשעה 10:00 - 13:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

כחלק מעיסוק בתהליכי מחקר ופיתוח שהחלו משנה א' וממשיכים ומתמקצעים סביב כל פרויקט במחלקה; נבקש להתנסות בתהליך אישי, חווייתי ויצירתי היוצא מנקודת מוצא מוגדרת ומוביל לאובייקט / מוצר חדש / אירוע או סביבה. המהלך כולל התייחסות לכלי המחקר המוכרים, הרחבתם ופיתוח כלי מחקרי חדש ואישי. במסגרת המפגשים בקורס, נעסוק בבנייה של תשתית אשר תיבנה ממספר רבדים בינתחומיים – תיאורטיים ופרקטיים; תהליכי אפיון, ונתרגל התנסות מעשית בשטח, תרגילי פרזנטציה וכתיבה.