פיתוח מוצר באמצעות רישום 1

קוד
623023
שעות אקדמיות
60
נ"ז
1
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

הקורס יעסוק בפיתוח יכולות תיאור של חפצים בסקיצות דו ממדיות.

נעקוב אחר הקשר בין מבנה חפצים לתפיסה האופטית שלנו אותם ונלמד דרכים זמינות ליישם את החוקיות האופטית בתיאור חפצים על נייר.