סטודיו ד' - מחוץ למערכת / מתוך המערכת

קוד
623016
שעות אקדמיות
120
נ"ז
6
סמסטר א
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 18:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

סטודיו ד' (ח) סמסטר א', 6 נ”ז מרצים: ליאורה רוזין, פרופ' חנן דה לנגה, דב גנשרוא מחוץ למערכת / מתוך המערכת (עיין ערך אחד לרבבה)* בחיינו אנחנו מוקפים במערכות, טבעיות או פרי יצירתו של האדם. חלק מהמערכות פיזיות ואחרות וירטואליות, לחלקן אנו מודעים ואחרות מלוות אותנו בחשאי. מערכות מתקיימות במקביל ובחפיפה למערכות רבות אחרות. כאינדיוידואלים, אנחנו יכולים לנהל מערכת יחסים, ליהנות ממערכת תחבורה ולנווט במערכת מידע. ההבנה והמודעות לקיומן של מערכות הינו תנאי מוקדם לשיפור, שדרוג, והרחבה או לחילופין שיבוש, התערבות או השחתת מערכת. הקורס יאיר שתי גישות שונות לעיצוב: הראשונה עיצוב מחוץ למערכת -עצמאית, אקספרסיבית וביקורתית -עמדת ה"אווטסידר". והשניה עיצוב מתוך המערכת- פרגמטית, אחראית, שיתופית, ויישומית.