פשוט כלי

קוד
6578926
שעות אקדמיות
0
נ"ז
2
סמסטר ב
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00
עיצוב תעשייתי (B.DES)

"פשוט כלי". סמסטר ב', קורס בחירה לשנים ב', ג', ד', 2 נ''ז מרצה: ניצן דבי *ה'אַַיִִן', כמובן, הוא הפשטות המוחלטת. אבל לפני ואחרי ה'אַַיִןִ', הפשטות אינה דבר כה פשוט. הקורס יעסוק בפשטות אמתית ונכונה. זו שמגיעים אליה ממקום של תבונה, פיכחות וכנות. בעזרת מוצרים קיימים ננסה להבין, כמה שכבות ניתן להשיל ממוצר רגע לפני שהוא מאבד משלמותו וממשמעותו וכיצד ניתן ליישם איפוק, ריסון ופשטות בעולם הראוותני של היום. בתחילת הסמסטר נבחן מוצרים יומיומיים, נבחן את ה'אַיִןִ' וה'יש' שבהם, את הפרטים ואת הנעדר. נגדיר את מערכת החוקים והכללים של הפשטות, כמה יש לנקות אובייקט מבלי לאבד את האופי ואת הקריאות של החפץ. לאורך הסמסטר נשתמש באותה מערכת חוקים וניישמהּ בעיצוב שלושה אובייקטים מתוך משפחה. נשתמש בכלים אלו כדי לשכלל את היכולת ליצור אובייקט מזוקק פיוטי ושלם.