אתיקה בסביבת עיצוב

קוד
63002338
שעות אקדמיות
2
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 17:30 - 19:00

קורס תיאוריה קצר שיקח את הסטודנטים.ות למסע מהיר אל הליבה הערכית של תחומי עיסוקם.ן דרך לימוד של יסודות האתיקה החל מראשוני הכותבים בתחום ועד לסוגיות אתיות המתהוות במערכות סוציו-טכנולוגיות עכשוויות. כחלק ממטרות הקורס יושם דגש על פיתוח יכולות חשיבה נורמטיבית שתסייע לאפיון הבעיה האתית דרך הבנת הערכים האנושיים והנורמות החברתיות שהביאו להווצרות הבעיה. בנוסף יושם דגש על פיתוח יכולות חשיבה מערכתית שתסייע לבחון סוגיות אלו ממנעד נקודות מבט המאפיינות את מורכבות הסוגייה. את הקורס ילווה תרגיל במסגרתו כל סטודנט.ית יפתח ׳חקר מקרה׳ תמציתי המתאר דילמה אתית בסביבת עיצוב הקרובה לתחום עיסוקו.ה.