איך להיות בני אדם: מהמניפסט דרך המאמר ועד למסה האישית - סדנה בכתיבת ביקורת תרבות

קוד
63002336
שעות אקדמיות
4
נ"ז
4
סמסטר א
יום
שישי
בשעה 9:00 - 13:30

למי אנחנו מעצבים ומדוע? מה הם הערכים שמדריכים אותנו כמעצבים, כמנהלים, כיוצרים? אילו אינטרסים מפעילים אותנו? אילו כוחות - כלכליים, חברתיים, פוליטיים - מופעלים עלינו? אלה רק מקצת השאלות שעשויות לעלות בסיוע הסוגה הספרותית של ביקורת התרבות. תרבות, כפי שהגדיר אותה האנתרופולוג קליפורד גירץ, היא סך כל הערכים, הנורמות, הטקסים והסמלים המשותפים לקבוצת אנשים. בהגדרה פשוטה יותר: תרבות היא כל מה שמובן מאליו לקבוצה של אנשים. וביקורת תרבות, לפי גישה זו, היא הפעולה של הצבעה על המובן מאליו, וניסוח שאלות על אודותיו. הסטודנטים.ות יוזמנו להיכנס לתהליך של התפתחות בכתיבה, דרך שלוש סוגות עיקריות של כתיבת ביקורת תרבות: המניפסט [החד ממדי, הפוליטי], מאמר הביקורת [הדו ממדי, הפולמוסי], והמסה האישית [הרב ממדית, הפואטית]. זהו תהליך של חקירה, של השתהות והתעמקות בסוגיות של ביקורת תרבות, ובהן שאלות על נורמות, על שליטה ועל צורך; על שייכות ועל יציאה מן הכלל, על תשוקה ועל ריסונה. וכן, שאלות על כיעור ועל יופי. כל משתתף ומשתתפת יבחרו בתחילת הדרך סוגיה אחת כזאת שמעסיקה אותם – אישית ואינטלקטואלית, בהקשרים שונים של יצירה, עיצוב, טכנולוגיה, ניהול – יגדירו אותה היטב, ויחקרו אותה לעומק בשלושת הז'אנרים לאורך הסדנה כולה. הסטודנטים.ות יקראו מניפסטים, מאמרי ביקורת אמנות וספרות, ומסות אישיות ממיטב היצירה העולמית בסוגות הללו, ויונחו לעמוד באתגרים של כתיבה עיונית יצירתית במיטבה: העמקה, כנות, לשון המעטה, בהירות ודיוק. כתיבה שמעוררת לכל הפחות לשיחה, אם לא לפעולה.