סיבובי

קוד
63002333
שעות אקדמיות
42
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 9:30 - 15:30

הקורס יתמקד בפעולה הסיבובית בהקשרים רחבים של קראפט עכשווי. התנועה הסיבובית הייתה חלק אינטגרלי מטכנולוגיות ומלאכות מזה מאות שנים; חריטת עץ ומתכת, לחצנות, קידוח, יציקה סיבובית, טוויית חוטים, קדרות ועוד. גישות קראפט עכשוויות לוקחות טכנולוגיות מסורתיות אלו ומייצרות עליהן או באמצעותן מניפולציות חדשות; מחליפות חומרים, משדרגות את כוח הסיבוב או משבשות אותו, וחושבות מחדש על האופנים בהם ניתן לשלב טכנולוגיות דיגיטליות בתהליך הייצור ועל התוצרים האפשריים של מהלכים שכאלה. עבור המין האנושי, החוויה הסיבובית מתקשרת גם למצבים אלטרנטיבים של תודעה, המופעלת על ידי מעשים של יצירה מוחשית, ידנית, לכדי חוויה רוחנית ואף דתית. בעלי מלאכה יעידו כי הפעולה הרפטטיבית המתקיימת ביצירה של אובייקט מייצרת מצב מדיטטיבי. לצידם, אמונות דתיות מובילות מאמינים לבצע פעולות סיבוביות חזרתיות; באסלאם - הקפת הכעבה במכה, בבודהיזם - סיבוב גלגלי תפילה והליכה סביב ההר הקדוש קילש שבטיבט, ביהדות - משחק בסביבונים וסילסול פיאות. גם המילה חג - מקורה בסיבוב. העברת מסורות מדור לדור, כמו גם אופן מדידת הזמן על ידי האדם, הן מעגליות; כשם שאת האם מחליפה הבת, ההופכת לאם, שמעבירה לבת… כך גם המלאכות משתנות, פעימה אחר פעימה. באיזה אופן ׳ביג דאטה׳, ייצור דיגיטלי ובינה מלאכותית נוגעות בקראפט כשהוא חוזר בסיבוב? כיצד מיומנויות של קראפט וידע עוברים בין דור לדור או מאדם לאדם בעידן של תקשורת רבודה ומואצת? לסיכום נוסיף, כי דיון על הסיבובי יכלול בהכרח גם מבט אל הציר שסביבו הוא חג - באם הינו מכני או קונספטואלי, ניתן יהיה להבחין במערכת היחסים. או כפי שכל קדר יאמר לכם כשתשבו לראשונה לעבוד על האובניים: ״תמצאו את המרכז שלכם!״.