סוגיות יסוד בחקר התרבות

קוד
6300188
שעות אקדמיות
22
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 15:30 - 17:00

מטרת הקורס היא להעמיק את ההיכרות עם מושגי יסוד במחקר התרבות ולסייע בפיתוח כלים לחשיבה ביקורתית והומניסטית בעידן של כלכלה תאגידית וגלובליזציה מואצת. עידן זה, הממסגר את הזירה שבה מתקיימות מרבית הפעולות של יזמות תרבותית, יצירה, אמנות ועיצוב, מושתת על נרטיבים אידיאולוגיים שונים שהתגבשו לאורך ההיסטוריה של הרעיונות. מרכז הכובד של הדיונים בכיתה יהיה לפיכך סביב מושג האידיאולוגיה ודרכי הפעולה שלו (או נגדו). המפגשים יתמקדו בפענוח נקודות המבט שעומדות במרכזן של תפיסות שונות בעידן הנוכחי ושואפות לסדר חברתי-כלכלי ופוליטי חדש, ובמהלכם נבחן את הערכים והתוצרים ששיקפו תפיסות אלה באמצעות דוגמאות נבחרות משדה התרבות ועולם העסקים. עבודת הסיום תתמקד באנליזה עיונית של תוצר חומרי או תהליכי ע"פ המושגים והסוגיות שנדונו בקורס.