מעבדת עיצוב עיצוב אזרחי

קוד
6300196
שעות אקדמיות
67
נ"ז
6
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 9:30 - 15:00

כ-80% מהפעילות הכלכלית בישראל ובעולם מבוססת על שירותים. בעיצוב שירות אנחנו מיישמים עקרונות, כלים ומתודולוגיות עיצוביות לשיפור שירותים קיימים ולפיתוח של שירותים חדשים. עיצוב שירות רלוונטי לכל ארגון המספק שירותים - במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי כיוון שהוא מסייע לפתח שירותים חדשניים, המותאמים לצרכי המשתמשים ומייצרים חוויה יוצאת דופן. המשבר העולמי הנוכחי האיץ תהליכי חדשנות ודיגיטציה גם בשירותים מסורתיים, שכוללים בין השאר הוספת נקודות מגע דיגיטליות לשירותים שניתנו בעיקר במרחב הפיזי. במקומות אלה, ההבדל בין חווית משתמש טובה לרעה יכולה להשפיע על אימוץ ושימוש בשירות כולו. הקורס יתנהל במתכונת מעבדה פעילה אשר תחשוף את הסטודנטים.ות לעיצוב שירות וחווית משתמש כדיסציפלינות מתפתחות ומרכזיות בעולם העיצוב של מחר. המעבדה תתמקד בתחום עיצוב שירותים לאזרח ותתבצע בשיתוף עם ארגון ציבורי, ממשלתי או חברתי. הלמידה תתרחש במשולב בכיתות הלימוד בבניין התואר השני בהנסן ובשטח (מרחבים בהם מסופקים השירותים). צורת למידה זו תאפשר למעצבים.ות ליצור היכרות ואמפתיה עמוקים עם בעלי.ות העניין השונים בשירות המתעצב, לשתף את בעלי.ות העניין הרלוונטיים בתהליכי הפיתוח ולעצב שירות מיטבי כתוצאה. במסגרת המעבדה יבצעו הסטודנטים.ות פעולות מחקריות ללמידת האתגר מנקודת המבט של בעלי.ות העניין השונים (תצפיות וראיונות בקהילה ובאתרי קבלת השירותים). בהמשך, יפעילו הסטודנטים ארגז כלים עיצוביים לפיתוח שירותים שיכלול כלים לניתוח המידע שנאסף, כלים לעיצוב של השירותים החדשים, כלים המשתפים את הלקוח.ה ואת המשתמש.ת בתהליך הפיתוח כמו גם כלים למידול מהיר ובדיקה של המודלים. בסוף הסמסטר יציגו הסטודנטים תרחיש המדגים את השימוש בשירות, וייצרו אב טיפוס של ההצעה אותו יבדקו מול משתמשים רלוונטיים. הסטודנטים.ות יתנסו בתחומים כגון ארכיטקטורת מידע, עיצוב אינטראקטיבי וכתיבת מיקרו-קופי, כדי ליצור מוצרים דיגיטליים שמשתמשים.ות מבינים.ות ואוהבים.ות.