מעבדת פיתוח פרויקט מסכם טכנולוגיה

קוד
6300239
שעות אקדמיות
0
נ"ז
8
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 9:30 - 12:30

במעבדת הפרויקט המסכם ירחיבו הסטודנטים את נקודת המבט על השדה בו הם עובדים באמצעות עבודה בקבוצות לפי תחומי פרויקט, מחקרים משותפים, דיונים, סדנאות אורחים ומפגשים עם בוגרי המסלול.