מחממת הלימוד לשדה העשייה - ארגז הכלים שלי [7 שבועות אחרונים]

קוד
300118
שעות אקדמיות
0
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
חמישי
בשעה 10:00 - 14:00