צילום וזהויות

קוד
84491
שעות אקדמיות
45
נ"ז
2
סמסטר א
יום
חמישי
בשעה 14:00 - 17:00

הדיון העכשווי במושגי הזהויות ונקודות מבט שונות, הינו שיח מרכזי, דינמי, פורה ומורכב, בשיח החברתי – תרבותי - כיום. מדיום הצילום ממלא תפקיד מרכזי בשיח זה כפי שהוא בא לידי ביטוי בחיי היומיום, בתרבות הפופולרית בעבודותיהם של אמניםו/ות וצלמים/ות מקומיות/ים ובינלאומיות/ים. במהלך הקורס נדון באופן תיאורטי ומעשי בשאלות של זהות דרך מספר תמות עיקריות שייבחנו במסגרת השיעורים : שאלה על מקום: נבחן עבודות ואמנים אשר זהותם מוגדרת ומובחנת באמצעות מבט על טריטוריה, גיאוגרפיה, מרחב תרבותי, ביוגרפי, היסטורי ועוד. גוף ודיוקן: נתמקד בסוגות צילומיות המעמידות במרכז את המבט על גוף, פנים, מוצא, מגדר, מיניות, יחסים ועוד. דרך הצילום ככלי התבוננות וחקירה מדיומלי: נבחן עבודות צילום הפונות פנימה, אל תוך שיח הצילום במטרה לבחון ולהגדיר את זהות המדיום ואת מעמדו המשתנה והמתפתח. כבר בתחילת הסמסטר נצא למשימות צילום מוגדרות, בהן תצאו למסע אישי עם המצלמה, במטרה לקיים התבוננות פנימה והחוצה, חקירה מעשית של כל אחד ואחת - את נקודת המבט הייחודית בנושאים רלוונטיים לדוגמא: זהות והוגנות מגדרית, קוויריות, זהות סביבתית, אישית, תרבותית, תת-תרבות, לאום, לאומיות, זהות וירטואלית ועוד. במהלך השיעורים, נכיר יוצרים נבחרים מקומיים ובינלאומיים, אשר יצירתם מתמקדת בשאלות של זהות, דרך גישות ומדיומים שונים כגון: צילום, וידאו,קולנוע, פרפורמנס, ספרות ועוד. במהלך הסמסטר נצפה בעבודות וגישות מקומיות מרחבי העולם, נקיים דיונים בנושאים הנלמדים, יתקיימו משובים על עבודות סטודנטים המוגשות בקורס ויבואו אורחים בפורמט מקוון והיברידי.