קולו של דיוקן

קוד
496053
שעות אקדמיות
30
נ"ז
1
סמסטר ב
יום
רביעי
בשעה 14:00 - 16:00

בקורס נחשוב יחד על צילום תוך קריאה מודרכת ומשותפת בטקסטים שדנים בסוגיות פוליטיות אסתטיות ואתיות בצילום בכלל , ובצילום דיוקן בפרט, תוך דיון במעמדו של הסובייקט הצלם וזה המצולם. הקריאה של הקורפוס התיאורטי של מעשה הצילום תעשה תוך יצירת זיקות בין המחשבה התיאורטית לבין העשייה הפרקטית כצלמים וכקוראי תצלומים. בסוף הקורס יתבקשו הסטודנטים.ות להגיב באמצעות יצירה של סדרת תצלומים לטקסט מן הנלמד.