תפיסה חזותית – מבוא לתפיסה ויזואלית

קוד
4700
שעות אקדמיות
90
נ"ז
2
סמסטר א
יום
שלישי
בשעה 14:00 - 17:00

תפיסה חזותית היא היכולת להבין שפה ויזואלית תוך הדגשת החפיפה בין מה שהעין רואה בצורה פיסיקלית לבין מה שהאדם מבין באופן פסיכולוגי. בקורס זה נלמד לעורר את המודעות ביחס לקומפוזיציה ולהצביע על הפער שבין המציאות לבין הטקסט הוויזואלי. נעיר את הרגישות לצבע ונגביר את המודעות להשפעות (ולאפקטים) שניתן לייצר על ידו. באמצעות תרגילים ברישום, נחווה מהו קצב ומהירות של קו, מהי איכות הכתם ומורכבותו - ואיך ניתן לבטא את תחושת הפלסטיות של האובייקט - ואת כתב היד של הסובייקט. את התכנים הנ"ל ועוד, נפנים דרך חווית הרישום והציור, חוויה חושית, תודעתית ורוחנית.